Tidigare liv

Här tittar vi tillbaka på tidigare liv och ser om något påverkar
dig i detta livet. Vi går igenom om detta under sessionen.