Medial reading

Här handlar det mest om vad som som är viktigt för dig just nu
och om det behöver göras något för framtiden. Jobbar inte aktivt
för att ta kontakt med andevärlden kommer det in budskap så
förmedlas dom till dig.